Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

imbirimbir
17:51
imbirimbir
17:51
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
17:50
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
17:45
5389 104b 500
imbirimbir
17:45
4436 a752
Reposted fromkyte kyte viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
17:42
4505 15ab
Reposted fromtvseries tvseries viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
17:40

December 06 2017

imbirimbir
08:13
8157 f95f 500
Reposted fromarumhc arumhc

December 04 2017

imbirimbir
19:02
5745 eea5 500
Reposted frommesoute mesoute viajointskurwysyn jointskurwysyn
imbirimbir
18:15
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaIriss Iriss

November 27 2017

imbirimbir
17:34
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via48hrs 48hrs
imbirimbir
17:33
2514 33d5
Reposted frommelodyjna melodyjna viadmnkam dmnkam
imbirimbir
17:31
4360 501c
Reposted fromamphetamine amphetamine
imbirimbir
17:31
6812 3293
imbirimbir
17:22
Mogłeś mieć to szczęście, mógłbyś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam Ciebie więcej.
— Tak bardzo chciałam żebyś kochał.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
imbirimbir
17:22
imbirimbir
17:21
imbirimbir
17:19
Lecz nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
Reposted fromwhatdoyouwanttosee whatdoyouwanttosee

August 19 2017

imbirimbir
07:58
5835 6918
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialaters laters
imbirimbir
07:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl