Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

imbirimbir
07:58

June 20 2015

imbirimbir
16:54
1085 df71 500
Reposted fromrealytruth realytruth viagingerstorm gingerstorm
imbirimbir
16:48
imbirimbir
16:47
imbirimbir
16:47
6619 38f8 500
Reposted fromdomiwnetrze domiwnetrze viashakeme shakeme
imbirimbir
16:44
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate viaiwannabeyour iwannabeyour
imbirimbir
16:44
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viadomqe domqe
16:42
2246 c656
Reposted fromrockmusic rockmusic viashakeme shakeme
16:41
imbirimbir
16:38
1522 65c5

June 16 2015

imbirimbir
21:01
Play fullscreen
The clock ticks by too fast this time
Not a moment to be lost
A sack of books around me
And it looks like it's the day
Finals are coming and we all must try our best
But I've given up I'll just swing that test

No fun today, no fun at all
no more talking on the telephone
read this, write that and learn it all
Can't learn it all
Fuck it all, fuck it all
Can't study this anymore
Fuck it all, fuck it all
All my classes are a bore
I don't care If I fail this test
Let my mom rage on...
My grades never bothered me anyway

Fuck it all fuck it all
Don't give a shit anymore
Fuck it all fuck it all
Flip that table screw you all
I don't take this bullshit anymore
I don't give a fuck!
My grades never bothered me anyway
Reposted bykolektyw kolektyw

June 12 2015

imbirimbir
12:58
7934 bc13 500
MOJE SŁONECZKA <3

June 11 2015

imbirimbir
21:00
Połamano go za bardzo, żeby go teraz złożyć, zraniono za bardzo, żeby go teraz wyleczyć, wykorzystano za bardzo, żeby go teraz odzyskać. Nigdy nie zazna szczęścia ani radości, bezpieczeństwa ani normalności. Nigdy nie zazna przyjemności, satysfakcji, błogości, klarowności umysłu, spokoju czy jakiejkolwiek namiastki zdrowia psychicznego. Nigdy nie zazna zaufania ani miłości. Ty biedny chory żałosny Skurwielu. Nigdy tego nie poznasz. Przepraszam.
— James Frey
Reposted fromatlantyda atlantyda viawildindian wildindian
imbirimbir
20:59
1085 df71 500
Reposted fromrealytruth realytruth viacheri cheri
imbirimbir
20:57
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
imbirimbir
20:56
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski
imbirimbir
20:56
imbirimbir
20:55
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viakiteandra kiteandra
imbirimbir
20:54
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viaateme ateme
imbirimbir
20:53
5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl