Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

imbirimbir
21:22
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi viazupson zupson
imbirimbir
21:19
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
imbirimbir
21:16
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera

March 13 2018

imbirimbir
21:15
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera
imbirimbir
21:12
imbirimbir
21:10
3438 9692
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
imbirimbir
21:08
4595 767c 500
Reposted fromtoganja toganja vialaters laters
imbirimbir
21:08
1439 0565
Reposted fromretaliate retaliate vialaters laters
imbirimbir
21:06
imbirimbir
21:03
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazupson zupson
imbirimbir
21:00
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaadriannak adriannak
imbirimbir
20:55
8 stopni na plus. Idziemy na spacer?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianivea nivea
imbirimbir
20:53
1555 5cbe
imbirimbir
20:49
Kim ja w ogóle dla Ciebie jestem?
— no kim?
Reposted fromstarryeyed starryeyed viazupson zupson

March 12 2018

imbirimbir
19:56
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
imbirimbir
17:02
4920 3575 500
Reposted bySenyiagreywolfluronoutofmyheadinto-blackMasheinnocencjaverdantforceslowianecznikniebalaganpati2k6blackheartgirl21Luna12ponurykosiarzsatyrlaneDagarhenshitsuricolorfulvillainrichardmkoskosspoolun
imbirimbir
16:58
4914 8d6d 500
Reposted bypkz451 pkz451

March 11 2018

imbirimbir
22:02
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viastaystrongangie staystrongangie
imbirimbir
21:57
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
imbirimbir
21:57
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viasognito sognito
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl