Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

imbirimbir
22:30
2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viadzony dzony
imbirimbir
22:27
imbirimbir
22:26
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackheartgirl blackheartgirl

July 13 2018

imbirimbir
07:58

July 10 2018

imbirimbir
19:38

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
imbirimbir
19:37
1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viabakteryja bakteryja
imbirimbir
19:18
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
19:14
Nie rozumiem was. Jesteście tacy inteligentni, a jak tylko człowiek zechce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią. Co za ludzie!
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl

June 26 2018

19:21
imbirimbir
19:15
7787 6884
Reposted fromloveandsex loveandsex viaxannabelle xannabelle
imbirimbir
19:14
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viajunior13 junior13
imbirimbir
19:12
3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
imbirimbir
19:12
The woods are lovely dark and deep
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxannabelle xannabelle
imbirimbir
19:12
6175 b63a 500
imbirimbir
19:12
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viaxannabelle xannabelle
imbirimbir
19:12
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viazupson zupson
19:11
6606 a401 500
Reposted frombrumous brumous viazupson zupson
imbirimbir
19:11
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viazupson zupson
imbirimbir
19:11
0119 033c
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
imbirimbir
19:11
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl