Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

imbirimbir
16:58
1730 f26f 390
Reposted frompiepszoty piepszoty vialabellavita labellavita
imbirimbir
15:58

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
imbirimbir
15:57
2390 3c49 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaIriss Iriss
imbirimbir
15:54
6142 2640 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viakiks kiks
imbirimbir
15:52
3110 3b62 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasalami salami
imbirimbir
15:48
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
imbirimbir
15:47

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
15:46
imbirimbir
15:45
7862 6439
Reposted fromaletodelio aletodelio vialaters laters
imbirimbir
15:45
Właśnie oglądasz zupę osoby,
która sama nie wie co się z nią dzieje.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialaters laters
imbirimbir
15:44
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął osiołek - i świat jest taaaki ładny! A potem ktoś przychodzi i pyta: jak się dziś czujesz? ... I okazuje się, że okropnie.
— Kłapouchy
imbirimbir
15:44
3130 dce6 390
/tuszzarogiem
imbirimbir
15:43
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaolvide olvide
imbirimbir
15:27
4029 2d85 390
Reposted bydesperateeelaparisienneunconscious
imbirimbir
12:58
4487 0191 390
"Ości" 1
imbirimbir
12:56
8730 dea3 390
Reposted fromdobby dobby viablackheartgirl blackheartgirl
12:56
9067 c1cd 390
imbirimbir
12:56
4319 b622 390
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
12:54
5117 02ec 390
Reposted frommadn madn viablackheartgirl blackheartgirl
12:54
3519 2976 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl