Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

imbirimbir
14:43

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
imbirimbir
14:08
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
imbirimbir
14:06
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
imbirimbir
14:05
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
13:57
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted frommissbrodka missbrodka viaunmadebeds unmadebeds

May 30 2018

20:10
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina vianotnow notnow

May 29 2018

imbirimbir
14:29
5190 54f2
Reposted fromYuei Yuei vialaj laj
imbirimbir
14:28
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover vialaj laj
imbirimbir
14:27
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaabstrakcja abstrakcja

May 28 2018

imbirimbir
13:57
8374 ae84 500
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
imbirimbir
11:24
1828 e0c1 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viaszydera szydera
imbirimbir
10:11
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
10:10
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
10:10
Pamiętaj mnie, bo nie będzie nas drugi raz.
Reposted frommaandarynka maandarynka vialaters laters
imbirimbir
10:05
5334 78f7 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacytaty cytaty
09:40
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianayantara nayantara
imbirimbir
09:34
1696 ad16 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazupson zupson
imbirimbir
09:34
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viazupson zupson
imbirimbir
09:33
1459 9f1c 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viazupson zupson
imbirimbir
09:30
4070 8686
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl