Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

imbirimbir
09:54
imbirimbir
09:53
imbirimbir
09:53
5324 9642 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
imbirimbir
09:52
8451 744d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmartii xmartii
09:51
0963 d691 390
imbirimbir
09:50
imbirimbir
09:50
8087 efff 390
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
imbirimbir
09:50

Jej śmierć ma szesnaście lat

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz.

— Anna Świrszczyńska, "Budowałam barykadę"
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn
imbirimbir
09:50
Reposted fromdobby dobby
imbirimbir
09:49
1898 e09b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
imbirimbir
09:49
1243 be7a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
imbirimbir
09:48
2638 2f4b 390
Reposted fromtishka tishka viaeternaljourney eternaljourney
imbirimbir
09:47
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly vialabellavita labellavita
imbirimbir
09:47
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
imbirimbir
09:46
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viaszydera szydera
imbirimbir
09:46
5311 9974 390
Reposted fromnazarena nazarena viaxannabelle xannabelle

January 18 2018

imbirimbir
15:11
imbirimbir
15:11
0228 c168 390
Reposted fromleukopenia leukopenia
imbirimbir
15:07
2058 ec49 390
imbirimbir
15:07
Czasem najlepszym prezentem jaki druga osoba może Ci dać, jest jej zniknięcie z Twojego życia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl