Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

imbirimbir
19:33
Śmierć przegrała ze mną w chowanego.
— A.
19:28
6488 fecc 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
imbirimbir
19:26
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy vianotnow notnow
imbirimbir
19:26
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
imbirimbir
19:25
8347 83f1 500
Supernatural S13E18

April 17 2018

imbirimbir
12:21
0617 8802 500
Reposted fromgreenloud greenloud vianiemaproblemu niemaproblemu
imbirimbir
12:05
5347 f3d2 500
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
imbirimbir
12:03
moje sny mają kolor Twoich oczu.
— 212
imbirimbir
11:55
Reposted fromiminlove iminlove viaMerlinka Merlinka
imbirimbir
11:53
8063 f8af 500
Reposted fromfoina foina vianotnow notnow
imbirimbir
11:28
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaszydera szydera
imbirimbir
11:27
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viakateistrue kateistrue
imbirimbir
11:24
Reposted fromjasminum jasminum vialivhanna livhanna
imbirimbir
11:23
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista vialivhanna livhanna
imbirimbir
11:22
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway vialivhanna livhanna
imbirimbir
11:20
9060 5a6d
Reposted fromcalifornia-love california-love vialivhanna livhanna
imbirimbir
11:20
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu vialivhanna livhanna

April 15 2018

imbirimbir
18:43
5318 01b9
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viaMissMurder MissMurder
18:42
6175 be7d 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaters laters
imbirimbir
18:42
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl