Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

imbirimbir
12:23
8731 b186
imbirimbir
12:22
Reposted fromRynn Rynn viaeternaljourney eternaljourney
imbirimbir
12:18
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viazupson zupson
imbirimbir
12:17
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viakateistrue kateistrue
imbirimbir
12:17
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viakateistrue kateistrue
imbirimbir
12:16
imbirimbir
12:12

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
imbirimbir
12:11
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
imbirimbir
12:11
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
imbirimbir
12:11
0584 8861 500
imbirimbir
12:10
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaskrzacik skrzacik
imbirimbir
12:09
imbirimbir
12:07
0686 ce0b 500

July 14 2018

imbirimbir
22:30
2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viadzony dzony
imbirimbir
22:27
imbirimbir
22:26
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackheartgirl blackheartgirl

July 13 2018

imbirimbir
07:58

July 10 2018

imbirimbir
19:38

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
imbirimbir
19:37
1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viabakteryja bakteryja
imbirimbir
19:18
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl